Sakarā ar izmaiņām MK Noteikumos Nr.266 no 28.04.2012. suņiem, kuri tiek izmantoti ciltsdarbā un kuru kucēni tiek atsavināti (atdoti, dāvināti, pārdoti), jābūt reģistrētiem Valsts vienotajā reģistrā (Lauksaimniecības datu centrā).
Visiem, kuri atsavina (pārdod, atdod, dāvina) kucēnus jābūt dokumentam, kas apliecina, ka persona ir apmācīta labturības jautājumos.

 

 

    JAUNUMI SUŅU VAKCINĀCIJĀ

2013.gada 9.maijā LR Saeima apstiprināja izmaiņas Veterinārmedicīnas likumā. Minētās izmaiņas ierosināja LKFsniedzot priekšlikumus Zemkopības ministrijai, lai arī mūsu suņu īpašniekiem būtu tādas pašas tiesības kā citiem Eiropas Savienības valstu dzīvnieku īpašniekiem. Turpmāk suņi pret trakumsērgu ir vakcinējami saskaņā ar vakcīnas ražotāja sniegto instrukciju. Tas nozīmē sekojošo: ja Jūsu suns ir vakcinēts pret trakumsērgu ar NOBIVAC rabbies vakcīnu, tad nākamā vakcinācija ir jāveic pēc 3 gadiem. Ja suns vakcinēts ar firmas MERIAL trakumsērgas vakcīnu, tad atkārtoti suns jāvakcinē pēc 2 gadiem. Ja Jūs ar suni izbraucat uz trešajām valstīm( Krieviju, Baltkrieviju u.c.), tad jāievēro šo valstu prasības, kuras vislabāk uzzināt attiecīgo valstu vēstniecībās, griežoties tur rakstiski. Šī informācija ir jauna, tāpēc suņu īpašniekiem lūgums jāatgādināt par jaunumiem veterinārajiem ārstiem, lai ierakstus suņu pasēs veiktu pareizi.

LKF (Latvijas kinoloģiskā federācija) reglamenti

LKF Ciltsdarba reglaments

http://www.dogs.lv/index.php?mode=ldoc&id=1&depart=205&sdepart=130

LKF Izstāžu reglaments

http://www.dogs.lv/index.php?mode=ldoc&id=1&depart=205&sdepart=132

MK Noteikumi Nr.266

http://www.likumi.lv/doc.php?id=132534

Dzīvnieku aizsardzības likums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940
free counters